Maatwerkplaats MWP wordt MWP Houtmaatjes

VOOR ONZE NIEUWE SITE GA NAAR WWW.MWPHOUTMAATJES.NL

Info zorgverleners

Wat kunnen wij voor zorgverleners betekenen?

Een werkplek in een professionele omgeving waar iedere medewerker tot zijn recht komt: dat is MWP. We bieden werkgelegenheid voor mensen die in hun eigen tempo en op hun eigen manier deelnemen aan het productieproces. Maar niet vrijblijvend, we vragen een gedegen inzet op basis van de mogelijkheden. En dat biedt veiligheid waardoor een medewerker zich makkelijker kan ontplooien.

Onze visie is simpel. We gaan uit van de mogelijkheden van de medewerkers en vinden dat uiteindelijk iedereen leerbaar is. In een kleine, overzichtelijke omgeving met korte lijnen en maximaal twaalf medewerkers werken we iedere dag hard aan het nastreven van deze visie. 

Onze partners

We streven naar diversiteit op de werkvloer. Dus een mix van cliënten van verschillende zorgaanbieders. Daarbij kijken we bij een intake goed naar de samenstelling van de groep. Dit kan vanuit ons maatwerkprincipe en stemmen de dagindeling en indeling van de teams zo goed mogelijk af op de behoefte van de cliënt. Maar we blijven een echte werkplaats met echte klanten. Dus leren we onze mensen dat sommige taken nu eenmaal moeten en dat je daarvoor weleens met iemand moet samenwerken die je misschien niet zo ligt. Natuurlijk met de begeleiding op maat!

Wij werken graag samen met verschillende soorten zorginstanties. Dit zorgt voor variatie op de werkvloer met medewerkers die ieder hun eigen hulpvraag hebben. 
Voorop staat de hulpvraag van de cliënt, vervolgens kijken we of dit aansluit bij de behoefte van de zorgverlenende instantie. Als laatste bekijken we hoe we dit gaan toepassen op de werkvloer.

Individu centraal

Vanwege onze kleinschaligheid kunnen we maatwerk leveren en kijken we kritisch naar het functioneren van ieder individu. Want het draait om hen, en niet om de productie van houten producten. De aard van de werkzaamheden kan dus ook variëren.Van het produceren van meubels tot het helpen bij slopen of een verhuizing, of het nu in het weekend is of ’s avonds.
De productie is een hulpmiddel om iemand te confronteren met zijn of haar problemen, of om iemand houvast en een dagritme te bieden.

We zien mensen opbloeien vanwege hun deelname aan het concrete productieproces. Ze genieten vaak van de contacten met klanten en leveranciers. Maar het kan ook zijn dat we merken dat het niet de goede plek is voor iemand. Dan trekken we meteen aan de bel en overleggen we met cliënt en zorgverlener.

Meer informatie?

Werk u bij een zorgverlenende instantie. of ben je ouder of verzorger van een jongere en vraag je je af of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via 0485 324 714 / 06 18 46 54 10 of zorg@mwphoutmaatjes.nl. We maken graag een afspraak om onze werkplaats te laten zien en de werkwijze toe te lichten.